JODKOWSCY W ¬RÓDŁACH


Herb Nałęcz

Informacje z Herbarza Polski Adama Bonieckiego (Czę¶ć I, tom IX, s. 71)

tekst Ľródłowy
JODKOWSCY v. JOTKOWSCY herbu NAŁĘCZ podług Kojałowicza. "Mieli być w województwie mińskiem. Prawdopodobnie wyszli z okolicy szlacheckiej Jodkowice zwanej, w powiecie grodzieńskim."

Jan Jodkowski, stolnik m¶cisławski, deputat na Trybunał skarbowy litewski (1658); Michał Jodkowski, konfederat olkienicki (1700), Aleksander Jodkowski, horodniczy grodzieński (1733), Jerzy Jodkowski, podpisał manifest szlachty litewskiej (1763), Franciszek w powiecie grodzieńskim (1780)


Seweryn Hrabia Uruski w: Rodzinie - herbarzu szlachty polskiej
(tom VI. S. 93 - Warszawa 1909) dzieli JODKOWSKICH na cztery odłamy
(daty w nawiasach to daty wzmianek w dokumentach pisanych):
tekst Ľródłowy

I. Podole:

Paweł Jodkowski (1851) syn Jana i synowie Pawła: Karol (1859) strapczy powiatu taraszczańskiego; Piotr; Jan; Konstanty; Albin; Franciszek Ksawery

II. Wilno:

Michał Jodkowski syn Jana (1859) wnuk Rafała dziedzica dóbr Poginie, w powiecie lidzkim oraz synowie Michała: Kazimierz Józef; Franciszek Jan; Feliks Piotr; Adolf Konstanty Jan; dowiódł szlachectwa 1832 w Wilnie.

III. Grodno:

Adam Jodkowski syn Jana i jego synowie: Jan; Maciej; Stanisław
Jan Jodkowski syn Mikołaja i jego syn: Aleksander oraz kilkudziesięciu innych (1840-1853). Niestety nie wymienia ich imion.

IV. Kijów (1851):

Paweł Jodkowski syn Jana i jego synowie: Karol; Jan; Franciszek; Piotr; Konstanty; Albin

Przemysław S. Jodkowski