TEKSTY:

Recenzje:

        1. Recenzja książki: Richard Dawkins, Ślepy zegarmistrz czyli, jak ewolucja dowodzi, że świat nie został zaplanowany, "Biblioteka Myśli Współczesnej", PIW, Warszawa 1994. Z: Kazimierz Jodkowski, Metodologiczne aspekty kontrowersji ewolucjonizm-kreacjonizm, "Realizm. Racjonalność. Relatywizm", Wydawnictwo UMCS, Lublin 1998,
s. 351-369.Tłumaczenia:

        1. Michael J. Behe - Biologiczne mechanizmy molekularne. Eksperymentalne poparcie dla wniosku o projekcie.
Artykuł z książki Kazimierza Jodkowskiego pt. Metodologiczne aspekty kontrowersji ewolucjonizm-kreacjonizm, "Realizm. Racjonalność. Relatywizm", Wydawnictwo UMCS, Lublin 1998, s. 496-511. Oryginał: Molecular Machines: Experimental Support for the Design Inference (maszynopis); za zgodą Autora z jęz. ang. tłum. Kazimierz Jodkowski.
        2. Phillip E. Johnson  - Reguły rozumowania darwinizmu, artykuł z książki Kazimierza Jodkowskiego pt. Metodologiczne aspekty kontrowersji ewolucjonizm-kreacjonizm, "Realizm. Racjonalność. Relatywizm", Wydawnictwo UMCS, Lublin 1998, s. 460-472. Oryginał: Phillip E. Johnson, Darwinism's Rules of Reasoning, Paper at Plenary Session, Annual Meeting, Southwestern Anthropological Association, Berkeley, California, April 1992; za zgodą Autora z języka ang. tłum. Kazimierz Jodkowski.
        3. Phillip E. Johnson - Głośna "herezja" w świątyni Darwina, Artykuł z książki Kazimierza Jodkowskiego pt. Metodologiczne aspekty kontrowersji ewolucjonizm-kreacjonizm, "Realizm. Racjonalność. Relatywizm", Wydawnictwo UMCS, Lublin 1998, s. 473-481. Oryginał: Shouting "Heresy" in the Temple of Darwin, Today, October 24, 1994; reprinted in Watchmaker 1995, vol. 2, No. 2; za zgodą Autora z języka ang. tłum. Kazimierz Jodkowski.
        4. Dean H. Kenyon - Kreacjonistyczne ujęcie pochodzenia życia, Artykuł z książki Kazimierza Jodkowskiego pt. Metodologiczne aspekty kontrowersji ewolucjonizm-kreacjonizm, "Realizm. Racjonalność. Relatywizm", Wydawnictwo UMCS, Lublin 1998, s. 482-495. Oryginał: The Creationist View of Biologic Origins - Dean H. Kenyon [Professor of Biology, San Francisco State University], NEXA Journal, San Francisco State University, Spring 1984, s.28-35. Za zgodą Autora z jęz. ang. tłum. Kazimierz Jodkowski.
        5. Nancy Pearcey - Ewolucjonizm po Darwinie, Artykuł z książki Kazimierza Jodkowskiego pt. Metodologiczne aspekty kontrowersji ewolucjonizm-kreacjonizm, "Realizm. Racjonalność. Relatywizm", Wydawnictwo UMCS, Lublin 1998, s. 431-446. Oryginał: Nancy Pearcey, Evolution After Darwin - What's Left?, Five Minutes with the Bible and Science, Bible-Science Newsletter, August 1985, vol. 23, No. 8, s. 7-10. Copyright Š 1985 by the Bible-Science Association, P.O. Box 32457, Minneapolis, Minnesota 55432, USA. Za zgodą Autorki z jęz. ang. tłum. Kazimierz Jodkowski.
        6. Nancy Pearcey - Wpływ ewolucjonizmu na filozofię i etykę, Artykuł z książki Kazimierza Jodkowskiego pt. Metodologiczne aspekty kontrowersji ewolucjonizm-kreacjonizm, "Realizm. Racjonalność. Relatywizm", Wydawnictwo UMCS, Lublin 1998, s. 447-459. Oryginał: Nancy Pearcey, The Influence of Evolution on Philosophy and Ethics, Science at the Crossroads, Papers of the 1983 National Creation Conference, Onesimus Publishing Co, Richfield, MN 1985, s. 166-171. za zgodą Autorki z jęz. ang. tłum. Kazimierz Jodkowski.Książki:
 
Kazimierz Jodkowski - Ewolucjonizm bez Darwina?, w: Metodologiczne aspekty kontrowersji ewolucjonizm -kreacjonizm, "Realizm. Racjonalność. Relatywizm", Wydawnictwo UMCS, Lublin 1998, s. 121-177.

Rozdział II - Ewolucjonizm bez Darwina?

Rozdział IV - Niewspółmierność. Studium przypadku: kontrowersja ewolucjonizm-kreacjonizm.


przemek@jodkowski.pl

Ostatnia modyfikacja: 2003-10-27 14:42:47