JODKOWSCY v. JOTKOWSCY h. NAŁĘCZ podług Kojałowicza. Mieli być w województwie mińskiem. Prawdopodobnie wyszli z okolicy szlacheckiej Jodkowice zwanej, w powiecie grodzieńskim. Jan Jodkowski, stolnik mścisławski 1658 r. Aleksander, horodniczy grodzieński 1733 r. Jerzy podpisał manifest szlachty litewskiej 1763 r. Franciszek w powiecie grodzieńskim 1780r.
    Michał z synami: Kazimierzem Józefem, mającym syna Ildefonsa Jana Michała, Feliksem Piotrem, Franciszkiem Janem i Adolfem Konstantym Janem, syn Jana, wnuk Rafała, dziedzica dóbr Poginie, w powiecie lidzkiem, dowiódł szlachectwa 1832 r. w Wilnie.
    W guberni podolskiej legitymowali się ze szlachectwa: Karol, Jan, Piotr, Konstanty, Albin i Franciszek Ksawery, synowie Pawła, wnuki Jana, w 1851 roku (Spis).


Przemysław S. Jodkowski