Gazeta Lekarska
Pismo Izb Lekarskich

Numer 04/99

Wydawca: Naczelna Rada Lekarska
Dla członków izb lekarskich bezpłatnie


Polonia medyczna na świecie

[...]  

Spotkanie w Grodnie

Noworoczne spotkania konsula generalnego RP, w Grodnie, Sylwestra Szostaka z lekarzami stowarzyszonymi w Polskim Towarzystwie Lekarskim na Grodzieńszczyźnie powoli stają się tradycją.

Czwartego lutego miałam przyjemność reprezentować Naczelną Izbę Lekarską na tegorocznym spotkaniu. Zaproszenie Pana Konsula przyjęło około stu lekarzy z całej Grodzieńszczyzny.

Pan Konsul podziękował zebranym lekarzom mówiąc: "Wasza praca na rzecz zachowania zdrowia mieszkańców całej Grodzieńszczyzny, w tym także i Polaków, jest bardzo ważna, wręcz niezbędna".

Doc. Kazimierz Jodkowski - prezes Towarzystwa Lekarskiego mówił o dotychczasowej działalności Towarzystwa, które liczy aktualnie 139 członków, lekarzy różnych specjalności; co roku przybywa kilkunastu nowych. Co miesiąc, w pierwszą środę, spotykają się w swym gronie, w celach naukowych i towarzyskich, w siedzibie Związku Polaków na Białorusi. Chcieliby mieć własną siedzibę, aby móc zorganizować stałe dyżury internisty, który bezpłatnie udzielałby potrzebującym rodakom pomocy. W tygodniku, organie Związku Polaków na Białorusi, pt. "Głos znad Niemna" lekarze mają zamiar redagować stałą rubrykę medyczną.

Członkowie Towarzystwa żywo współpracują z ośrodkami medycznymi w Polsce, szczególnie ze szpitalami w Siedlcach i Łomży, a także z Naczelną Izbą Lekarską. Wdzięczni są za umożliwienie im szkolenia się w Polsce, uczestnictwa w konferencjach naukowych, nadsyłaną literaturę medyczną, leki, sprzęt.

Bożena Pietrzykowska

zdjęcie 1

zdjęcie 2

fot. 1 i 2 "Głos znad Niemna"


Adres redakcji: ul. Sobieskiego 110, 00-764 Warszawa, tel: (48 22) 6465125 - 29, fax: (48 22) 6465139 e-mail: Gazeta.Lekarska@bigfoot.com