Zdjęcia rodziny Jodkowskich otrzymaliśmy z Olsztyna od pana Pawła Siwczaka. Czekamy na wspomnienia jego Babci - Jodkowskiej.

I rząd - 1. Izydor Jodkowski, brat Gedeona (ojca mojej babci Heleny Dawidzaik, z d. Jodkowskiej, czyli jej stryj), syn Piotra; Izydor -- legionista, zginął w więzieniu w Grodnie w 1940 r. 2. Józefa Jodkowska, siostra Gedeona, córka Piotra 3. Piotr Jodkowski, ojciec Izydora, Gedeona i Józefy, dziadek mojej babci 4. córka Maryni, siostry babci Józefy (nie tej z pkt. 2 -- dla odróżnienia piszę babcia -- bo była babcią mojej babci) -- nie jestem pewien tego punktu... 5. Gedeon Jodkowski, najstarszy syn Piotra, ojciec mojej babci

II rząd - 1. siostra babci Józefy, Konstancja; 2. babcia Józefa, żona Piotra; 3. Monika, córka Piotra i Józefy, żona legionisty Antoniego Pawlikowskiego, zabitego 20 IX 1939 r. po wkroczeniu bolszewików na kresy; Monika z innymi czlonkami rodziny (nie pamiętam którymi) wywieziona 10 III 1940 r. na Sybir.  4. druga siostra babci Józefy -- Marynia i dalej jej dwie córki (niestety nikt nie może sobie przypomnieć ich imion)

Helena Jodkowska z domu Jurowska

Rufina Jodkowska - najstarsza córka Heleny

Helena Dawidziak z domu Jodkowska (c. Heleny) z synem Zdzisławem