Zdjęcie ze zbiorów Biblioteki Kongresu Stanów Zjednoczonych. (Teczka Józefa Jodkowskiego)