JODKOWSKI h. NAŁĘCZ. Jan, stolnik mścisławski, deputat na Trybunał skarbowy litewski 1658 r. Michał konfederat olkienicki 1700 r. Jerzy podpisał manifest szlachty litewskiej 1763 r.
    Wylegitymowani w Cesarstwie i zapisani do ksiąg szlachty:
    1) gub. Podolskiej: Karol, strapczy pow. Taraszczańskiego 1859 r. Piotr, Jan, Albin, Konstanty i Franciszek, synowie Pawła 1851 r.;
    2) gub. Wileńskiej: Michał, syn Jana, z synami: Kazimierzem, Franciszkiem, Feliksem i Adolfem 1859 r.;
    3) gub. Grodzieńskiej: Adam, syn Jana, z synami: Janem, Maciejem i Stanisławem, Jan, syn Mikołaja, z synem Aleksandrem i kilkudziesięciu innych 1840-1853 r.;
    4) gub. Kijowskiej, Paweł, syn Jana, z synami: Karolem, Janem, Franciszkiem, Piotrem, Konstantym i Albinem 1851 r.